geschiedenis

De Website De Nieuwe Wilden Revisited werd in 2011 opgericht door IJda Smits en Ida Boelhouwer. Zij kwamen elkaar tegen in het vuur van een mailuitwisseling over een reünie van De Nieuwe Wilden, dichteressengroep uit de jaren tachtig. Van een reünie kwam het niet, maar zij besloten samen een site op te zetten. Aanvankelijk alleen voor de groep van weleer, om de geschiedenis te bewaren en een vervolg te geven. Een jaar later uitgebreid naar dichteressen van nu. Elke dichteres die zich aangesproken voelt door wat ze leest op deze site, is van harte uitgenodigd om met haar bijdragen deel te nemen.

Meer over de Nieuwe Wilden in de poëzie in de jaren tachtig

De bundels
De dichters